Valmentajat / ohjaajat

Pelisäännöt 1.1 - 31.12.2024

1. Valmistelen harjoitukset ennalta

2. Otan huomioon lasten ja nuorten erilaiset motoriset taidot

3. Käyttäydyn esimerkillisesti

4. Kohtelen kaikkia tasa-arvoisesti

5. Tuen omalta osaltani lasten ja nuorten kasvua ja terveyttä

6. Noudatan seuran sääntöjä

7. Osallistun koulutuksiin mahdollisuuksien mukaan