Toimintalinja

Lue voimistelujaoston toiminnan linjauksista, arvoista ja toimintatavoista alla olevasta toimintalinjasta.