Jäsenmaksut ja säännöt

Seuran syyskokous on vahvistanut maksut vuodelle 2024

  • 15 € varsinainen jäsen aikuiset
  • 5 € nuoret alle 15 vuotiaat
  • Perheliikuntaryhmissä jäsenmaksun maksaa ainoastaan aikuinen

Turun Jyry ry on yleishyödyllinen yhdistys, jonka pääasiallinen tarkoitus on tuottaa palveluja vain jäsenilleen. Kaikkien toimintaan osallistuvien on liityttävä jäseneksi ja suoritettava seuran jäsenmaksu.

Jäsenmaksu laskutetaan liikuntamaksun yhteydessä.

Ainais- ja kannatusjäsenyys

Turun Jyryn arvot ja säännöt

Turun Jyry järjestää liikunta- ja harrastetoimintaa alueensa asukkaiden tarpeiden mukaan niin, että siihen voivat osallistua kaikki tuloihin, varallisuuteen, sukupuoleen, ikään, uskontoon tai kansallisuuteen katsomatta.

Valmennus- ja urheilutoiminnassa edistetään terveellisiä elämäntapoja, tuetaan nuorten itsetunnon ja identiteetin vahvistumista sekä sosiaalista kehittymistä.

Turun Jyry noudattaa toiminnassaan TUL:n seurojen mallisääntöjä. 

Rekisteri-ilmoitukset

Jäseneksiliittymislomake 

Jäseneksi rekisteröitymisen voit suorittaa myös tästä linkistä .