Vastuullisuus

Hyvä hallinto

Hyvän hallinnon mukainen toimintamme herättää luottamusta ja tyytyväisyyttä, on osallistavaa ja takaa toiminnan laadun sekä jatkuvuuden.

Sääntömme ja määräyksemme ennaltaehkäisevät epäasiallista käytöstä ja mahdollistavat siihen puuttumisen.

Toimenpiteet: 

- Pidämme palautekyselyt vuosittain jaostomme toimijoille sekä harrastajille

- Jaostolla on epäasiallisen käytökseen puuttumisen ohjeistus - häirintäyhdyshenkilö päätetään aina vuoden ensimmäisessä palaverissa

- Jaoston hallituksen jäsenet suorittavat Hyvä hallinto-koulutuksen aloittaessaan hallituksessa sekä uusivat koulutuksen kahden (2) vuoden välein

- Tarkistamme ja päivitämme vastuullisuusohjelmamme kahden (2) vuoden välein


Turvallinen toimintaympäristö
Varmistamme, että urheilu tuottaa kaikille positiivisia kokemuksia. Pidämme lapset, nuoret ja aikuiset turvassa kiusaamiselta, häirinnältä ja muulta epäasialliselta käytökseltä.

Varmistamme, että toimintamme ja olosuhteet ovat turvallisia. Urheilun toimintaympäristömme on terveyttä edistävä ja terveellisiin elämäntapoihin kannustava.

Toimenpiteet: 

- Olemme koulutusmyönteinen jaosto - koulutamme valmentajiamme ja ohjaajiamme vuosittain

- Pidämme omat harrastustilamme turvallisina ja reagoimme ongelmatilanteisiin nopeasti

- Jaostolla on epäasiallisen käytökseen puuttumisen ohjeistus - häirintäyhdyshenkilö päätetään aina vuoden ensimmäisessä palaverissa

- Valmentajat käyvät viiden vuoden välein Olympiakomitean - Vastuullisen valmentaja-verkkokurssin

(Polut kiusaamistapauksille)

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Kaikki kokevat itsensä tervetulleeksi mukaan urheilun ja liikunnan pariin riippumatta mm. sukupuolesta, etnisestä taustasta, vammasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai taloudellisesta tilanteesta.

Edistämme aktiivisesti ja konkreettisesti yhdenvertaista ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia osallistua liikuntaan ja urheiluun ja sen päätöksentekoon.

Toimenpiteet: 

- Tuemme lasten harrastamista kausittain Tuettu harrastaja-ohjelmalla

- Olemme koulutusmyönteinen jaosto - koulutamme valmentajiamme ja ohjaajiamme vuosittain

- Pyrimme pitämään kustannuksemme alhaalla, jotta harrastaminen seurassamme on mahdollista kaikille iästä, taustasta tai taitotasosta riippumatta

- Alle 12 vuotiaiden ikäkausilla on sama pukupohja, joka koristellaan kausittain joukkueelle sopivaksi

- Meillä on ryhmiä kaiken tasoisille ja ikäisille harrastajille

- Jaoston hallituksen toiminta ja viestintä on avointa 

- Nettisivumme on luettavana myös englanniksi

Ympäristö

Vähennämme urheilun ympäristövaikutuksia ja teemme osamme ilmastonmuutoksen hillinnässä. Tunnistamme merkittävimmät urheilun ympäristövaikutukset ja teemme toimenpiteitä vaikutusten vähentämiseksi. 

Toimenpiteet: 

- Kilpailupuvut lasten joukkueilla käytössä vuoden verran

- Alle 12 vuotiaiden ikäkausilla on sama pukupohja, joka koristellaan kausittain joukkueelle sopivaksi

- Jaostollamme on Facebook-kirpputori, jossa myydään ja annetaan eteenpäin harrastusvälineitä sekä seuravaatteita

- Seuravaatteisiin ei painateta joukkueiden/ryhmien nimiä eikä harrastajien nimiä

- Suosimme lähella olevia kilpailuita ja ulkopaikkakunnan kisoissa kulkemiseen yhteiskuljetuksia

- Seuran omissa tapahtumissa huomioidaan kierrätys

- Tapahtumien koristemateriaalit yms. ovat uudelleen käytettäviä

Antidoping

Toimenpiteet:

Kaikki yli 14 vuotiaat voimistelijat sekä valmentajat käyvät Puhtaasti paras-koulutuksen kahden vuoden välein