Voimistelujaosto

Turun Jyryn voimistelujaosto tarjoaa jäsenilleen monipuolisia harrastusmahdollisuuksia liikunnan parissa. Haluamme tarjota kaikille harrastajillemme turvallisen ja innostavan ympäristön liikkumiseen. Meillä on osaavat ja koulutetut ohjaajat ja valmentajat, jotka ovat sitoutuneita tehtäväänsä ja jotka toimivat innostavasti ja jaoston arvojen mukaisesti.

Visio: Jokaisella lapsella, nuorella ja aikuisella on mahdollisuus harrastaa seuramme harrasteryhmissä ja kilpajoukkueissa omien tavoitteidensa, tasonsa ja motivaationsa mukaan.

Missio: Harrasta seurassamme - Liikettä läpi elämän!

Arvot ja kasvatukselliset periaatteet

Kannamme osaltamme vastuuta jaoston toiminnassa olevien lasten kasvatuksesta ja pidämme huolta heistä jokaisesta. Toimintamme on tasa-arvoista ja kannustavaa, ja jokainen harrastaja on yhtä arvokas. Periaatteena on, että kaikki lapset saavat osallistua toimintaan tasavertaisina omien kykyjensä, tasonsa ja motivaationsa mukaan. Kaikkia lapsia kannustetaan tasapuolisesti, heitä arvostetaan ja he saavat palautetta omasta onnistumisestaan rakentavasti ja positiivisessa hengessä.

Voimistelujaosto kannustaa lapsia ja nuoria noudattamaan terveellisiä elämäntapoja, joihin kuuluu liikunnan lisäksi säännöllinen ja terveellinen ruokavalio ja hyvä unirytmi. Lapsia kannustetaan hyvään käytökseen niin ohjaajia kuin seuratovereitaan kohtaan. Lasten ja nuorten toiminta on päihteetöntä. Kiusaamiseen puututaan välittömästi ongelmanratkaisupolun mukaisesti.


Seuratoiminnan tavoitteet

Tavoitteenamme on tarjota kaikille harrastajillemme turvallinen ja innostava ympäristö liikkumiseen. Päämääränämme on antaa harrastajille onnistumisen kokemuksia liikunnan parissa, ohjata liikunnallisen elämäntavan pariin sekä vahvistaa hyvinvointia ja terveyttä läpi elämän. Haluamme tarjota mahdollisimman laajasti liikuntamahdollisuuksia kaikenikäisille ja -tasoisille liikkujille niin, että osallistumiskynnys seuratoimintaan pysyy mahdollisimman matalana. Samalla haluamme myös tarjota lahjakkaille ja motivoituneille urheilijoille mahdollisuudet edetä kilpaurallaan ja menestyä. Pyrimme myös liikkujan tason, tavoitteiden ja motivaation sekä seuran resurssien puitteissa liikkuvuuteen ja helppoon siirtymiseen harraste- ja valmennusryhmien välillä.

Tavoitteenamme on toimia hyvänä yhteistyökumppanina Turun kaupungin, alueen muiden seurojen ja mahdollisuuksien mukaan muiden tahojen kanssa. Voimistelujaoston taloutta hoidetaan vastuullisesti ja suunnitelmallisesti. Jaoston toiminnan tuotot ja valmennusmaksut sekä avustukset kohdistetaan järkevän seuratoiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä harrastajien ja jäsenten kustannusten kohtuullistamiseen. Toimintamme tavoitteena ei ole tuottaa voittoa.