Valmennusjärjestelmä

Turun Jyryssä toteutetaan joukkuevoimistelun ikäkausijärjestelmää. Kussakin ikäkaudessa tavoitteena on olla vähintään kaksi joukkuetta, joista toinen on kyseisen ikäkauden edustusjoukkue.

Valmennusjärjestelmän tavoitteena on taata kaikille turvallinen harjoittelu omalla taitotasollaan ja oman motivaation mukaan. Jokaisella voimistelijalla on mahdollisuus nousta edustusjoukkueeseen kehityksen mukaan aina kauden vaihtuessa.

Saman ikäkauden joukkueet ja valmentajat tekevät tiiviisti yhteistyötä valmennuksen ja harjoittelun kehittämiseksi. 

Kannamme osaltamme vastuuta valmennuksessamme olevien lasten kasvatuksesta. Periaatteena on, että kaikki lapset saavat osallistua toimintaan tasavertaisina omien kykyjensä, tasonsa ja motivaationsa mukaan. Kaikkia lapsia kannustetaan tasapuolisesti, heitä arvostetaan ja he saavat palautetta omasta onnistumisestaan rakentavasti ja positiivisessa hengessä.

Voimistelujaosto kannustaa lapsia ja nuoria noudattamaan terveellisiä elämäntapoja, joihin kuuluu liikunnan lisäksi säännöllinen ja terveellinen ruokavalio ja hyvä unirytmi. Lapsia kannustetaan hyvään käytökseen niin aikuisia kuin voimistelutovereitaan kohtaan.