Pelisäännöt

Kaikki alle 19-vuotiaiden voimistelujoukkueet laativat keskuudessaan oman ryhmän pelisäännöt. Joukkueen omien pelisääntöjen lisäksi nämä voimistelujaoston pelisäännöt koskevat kaikkia voimistelijoita ja heidän huoltajiaan.

Voimistelijan huoltajan pelisäännöt

Yleisiä asioita

-      Valmentajille ja voimistelijoille tulee antaa työrauha harjoituksissa ja kilpailuissa. Valmentajat päättävät kilpailukokoonpanoista ja ohjelmakuvioista joukkueen ja voimistelijoiden eduksi sekä voimisteluliiton sääntöjen mukaisesti.

-      Vanhempi ilmoittaa poissaoloista ja niiden syistä hyvissä ajoin kaikille joukkueen valmentajille tai joukkueen käytäntöjen mukaisesti.

-      Vanhemmat osallistuvat seuran ja joukkueen talkootöihin sekä toimivat valmentajan apuna (esim. huoltajana, kuskina…) aina tarvittaessa. Vanhempi myös ymmärtää, että talkootyöt ovat osa joukkueen ja seuran toimintaa.

-      Vanhemman tulee osallistua yhteisiin vanhempainpalavereihin/vanhempainiltoihin, sekä pysyä ajan tasalla joukkueen toiminnasta. Jos vanhempi on estynyt osallistumasta palaveriin, tulee siellä käsitellyistä asioista ottaa selvää esim. toisten vanhempien välityksellä.

-      Vanhemman tulee muistaa, että harrastus on pääosin lapsen / nuoren oma juttu.

-      Vanhemman tulee kunnioittaa valmentajan päätöksiä joukkueen toiminnasta. Palaute tulee antaa rakentavasti ja kohteliaaseen sävyyn suoraan valmentajalle.

-       Perheen lomat ja muut menot tulee pyrkiä suunnittelemaan joukkueen aikataulujen mukaisesti, ja mahdollisista pakollisista poissaoloista tulee ilmoittaa hyvissä ajoin. (Joukkuelajissa tulee puhaltaa yhteen hiileen ja ylimääräiset lomailut ovat aina koko joukkueelta sekä valmentajilta pois. Joukkuekavereiden poissaolot laskevat myös paikallaolijoiden motivaatiota.)

-      Vanhempi huolehtii, että sovitut maksut hoidetaan ajallaan.

-      Vanhempi on yhteydessä valmentajiin, jos hänellä herää huolta lapsesta tai jos lapsella on liikuntavammoja. Näin valmentajat osaavat ottaa asian huomioon harjoittelussa.

-      Vanhempi kertoo valmentajille lapsen allergioista ja sairauksista, jotka vaikuttavat harjoitteluun tai jotka on huomioitava esimerkiksi kisamatkoilla ruokavaliossa

-        Vanhempi voi mielellään hankkia joukkueelle sponsoreita maksujen keventämiseksi, mutta keskustelee asiasta aina ensin valmentajien tai joukkueenjohtajan kanssa (some- ja edustusasumainokset varmistettava valmentajilta)

-       Vanhempi ilmoittaa valmentajille viipymättä, mikäli lapsi haluaa lopettaa joukkueessa


Kilpailut

-       Vanhempi kannustaa kaikkia joukkueen voimistelijoita tasapuolisesti, eikä arvostele oman tai muiden seurojen voimistelijoita tai heidän suorituksiaan

-       Vanhempi on esimerkkinä voimistelijoille: vastustajia ja tuomareita kunnioitetaan. Minkäänlainen arvostelu ei ole hyväksyttävää.

-       Kilpailutilanteessa vanhempi antaa voimistelijoille ja valmentajille tilaa keskittyä suoritukseensa ja pysyy poissa joukkueen lämmittelystä.

-       Kilpailuihin maksetaan sisäänpääsymaksu.

-       Kilpailuissa tai muissa tapahtumissa ei koskaan esiinnytä päihtyneenä, eikä kilpailupaikan välittömässä läheisyydessä tupakoida.

-       Vanhempi ymmärtää, että edustaa itsensä ja joukkueen lisäksi aina myös seuraa ja lajia.


Kotona

-       Vanhempi kuuntelee lastaan ja kyselee hänen tuntemuksiaan.

-       Vanhemman tulee olla aidosti kiinnostunut lapsensa harrastuksesta ja muistaa ylläpitää kannustavaa ja positiivista asennetta sekä harjoituksissa, kilpailuissa että kotona.

-       Vanhemman tulee kannustaa voimistelijoita terveisiin elämäntapoihin, tarjota kotona ravitsevaa ruokaa ja huolehtia lapselle terveelliset eväät aina valmentajien näin ohjeistaessa.

-       Vanhempi ei koskaan arvostele valmentajan tai muiden toimihenkilöiden työtä lasten kuulleen tai vanhempien yhteisissä keskusteluryhmissä. Rakentava palaute tulee antaa sähköpostilla, puhelimitse tai kasvotusten.

-       Vanhempi innostaa lastansa myös omaehtoiseen harjoitteluun.

-       Vanhempi muistaa, että valmentajat tekevät työtä vapaaehtoisesti voimistelijoiden eteen, ja tarvitsevat myös oman vapaa-aikansa.

-       Vanhempi huolehtii, että voimistelija on ajoissa paikalla ja että hänellä on aina tarvittavat varusteet mukana. Isompien voimistelijoiden kohdalla vanhempi ohjaa voimistelijaa huolehtimaan kyseisistä asioista itse.


Viestintä

-       Valmentajille annetaan kotirauha klo 21-9.00, joten kyseisellä aikavälillä valmentajaa ei tule yrittää tavoittaa. (Poikkeuksena akuutit tapaukset esim. sairastapaukset ennen kilpailuja)

-       Jos vanhemmalla on paljon kysymyksiä, tulee ne koota yhteen viestiin ja lähettää valmentajalle sähköpostiin. Moniin yksittäisiin tekstiviesteihin/whatsapp-viesteihin vastaaminenon valmentajalle kuormittavaa.

-       Treeniajoista ja muista jo aiemmin informoiduista asioista ei erikseen laiteta valmentajalle kysymyksiä, vaan selvitetään itse. (sähköposti, nimenhuuto, muut vanhemmat jne…)Voimistelijan pelisäännöt

Voimistelija...

●       Noudattaa joukkueen yhteisesti sovittuja pelisääntöjä

●       Tulee ajoissa harjoituksiin ja ilmoittaa myöhästymisistä/poissaoloista joukkueen yhteisten käytäntöjen mukaisesti

●       On poissa harjoituksista vain sairaana tai muun välttämättömän esteen takia

●       Huolehtii, että harjoituksissa/kilpailuissa on mukana kaikki tarvittavat varusteet

●       Saapuu harjoituksiin sovituissa harjoitusvaatteissa ja hiukset tiukasti kiinni

●       Käy vessassa ennen harjoituksia

●       Kuuntelee valmentajien ohjeita ja antaa kaikille harjoittelurauhan

●       Käyttäytyy harjoituksissa hyvin ja käyttää asiallista kieltä

●       Yrittää parhaansa ja harjoittelee aina täysillä

●       Kertoo valmentajille loukkaantumisista ja osallistuu kaikkeen mihin pystyy

●       Kannustaa joukkuekavereita, eikä arvostele toisen suoritusta

●       On osana luomassa hyvää joukkuehenkeä ja on kaikkien kaveri

●       Tekee joukkueen yhdessä sovitut kotiharjoitteet

●       Pitää huolta harjoittelutiloista ja liikuntavälineistä niitä käyttäessään ●       Elää voimistelullista elämäntapaa, jossa riittävä lepo, oikeanlainen ravitsemus ja päihteettömyys ovat osana voimistelijan arkea

●       Tervehtii kohteliaasti muita seuran voimistelijoita ja valmentajia

●       Käyttää sosiaalista mediaa asiallisesti, eikä esimerkiksi julkaise luvatta toisten kuvia

●       Kannustaa kilpailuissa muita kilpailijoita, eikä arvostele ketään

●       Pukeutuu kilpailuissa Turun Jyryn edustusasuun ja joukkueen yhteiseen harjoitusasuun valmentajan ohjeiden mukaisesti