Liikkari (PPH-Ryhmät)

Liikkari (PPH-Ryhmät) on tarkoitettu perhepäivähoidossa käyville lapsille, jotka käyvät tunnilla yhdessä koko ryhmän kanssa. Tunnin ohjaaja on vastuussa tunnin suunnittelusta ja ohjauksesta, mutta myös perhepäivähoitajat ovat mukana tunnilla auttamassa pienimpiä ja valvomassa omia ryhmäläisiään.

Liikkarissa harjoitellaan liikunnan perustaitoja ja yhdessä liikkumista leikkien, musiikin ja temppujen avulla. Tavoitteena on tukea lapsen motorista ja sosiaalista kehitystä ja harjoitella käyttämään ja tuntemaan omaa kehoa. Tunti tarjoaa lapsille liikunnan iloa ja onnistumisen elämyksiä! 

Liikkarissa liikutaan loruillen, laulaen ja leikkien, sadun musiikin ja mielikuvien siivittäminä. Käytämme erilaisia väineitä (pallot, vanteet, leikkivarjo, hernepussit, narut, huivit jne.) ja teemme temppuratoja. Yhteisenä sisältönä kaikilla tunneilla on tutut aloitus- ja lopetusrituaalit, joiden tarkoituksena on luoda turvallisuutta ja yhteenkuuluvuutta.

PPH-Liikkarissa sopivat varusteet lapsilla on tavalliset mukavat sisävaatteet, joilla on hyvä liikkua. Tunnille voi tulla jumppatossuilla tai sukkasillaan (salin lattialla on pehmeä voimistelumatto, joka ei ole liukas sukkasillaankaan).

Jos olet kiinnostunut Liikkarin toiminnasta, ota yhteyttä Saijaan: saija.huhtiniemi@turunjyry.fi.