Pelisäännöt

Kaikki alle 19-vuotiaiden voimistelujoukkueet laativat keskuudessaan oman ryhmän pelisäännöt. Joukkueen omien pelisääntöjen lisäksi nämä voimistelujaoston pelisäännöt koskevat kaikkia voimistelijoita ja heidän huoltajiaan.

Voimistelijan huoltaja

●      on tietoinen ja kiinnostunut joukkueen asioista. Lukee huolellisesti valmentajien lähettämät tiedotteet ja pyrkii toimimaan niiden mukaisesti. Mikäli huoltajalla herää kysymyksiä, hän on yhteydessä joukkueen valmentajiin.

●      antaa valmentajalle työskentelyrauhan ja luottaa valmentajan kykyihin ja taitoihin

●      huolehtii, että lapsi nukkuu ja syö riittävästi, jotta hän jaksaa urheilla ja palautuu hyvin

●      kuljettaa lasta harjoituksiin tai kannustaa häntä liikkumaan lyhyet treenimatkat pyörällä tai kävellen

●      huolehtii, että lapsi on oikeassa paikassa oikeaan aikaan, ja että hänellä on sovitut varusteet mukana

●      huolehtii lapselle terveelliset eväät mukaan leiri- ja kisapäiviin

●      huolehtii voimistelijan kisapuvun koristelusta sovitun aikataulun mukaisesti

●      kannustaa lasta harjoittelemaan kotona annettuja kotiharjoitteita sekä harrastamaan muutakin liikuntaa. Lasten tulisi liikkua monipuolisesti noin 20h viikossa sisältäen harrastukset, sekä arki- ja koululiikunnan.

●      huolehtii, että sovitut maksut ovat hoidettu ajallaan joukkueen tilille

●      pyrkii järjestämään lomamatkat ja perheen muut menot niin, etteivät ne osuisi päällekkäin joukkueen aikataulujen kanssa

●      ilmoittaa poissaolot ajoissa valmentajille joukkueen sopiman käytännön mukaisesti

●      on yhteydessä valmentajiin, jos hänellä herää huolta lapsesta tai jos lapsella on liikuntavammoja. Näin valmentajat osaavat ottaa asian huomioon harjoittelussa.

●      kertoo valmentajille lapsen allergioista ja sairauksista, jotka vaikuttavat harjoitteluun tai jotka on huomioitava esimerkiksi kisamatkoilla ruokavaliossa

●      osallistuu aktiivisesti joukkueen ja mahdollisuuksien mukaan myös seuran ja voimistelujaoston yhteisiin projekteihin ja talkoisiin

●      voi mielellään hankkia joukkueelle sponsoreita maksujen keventämiseksi, mutta keskustelee asiasta aina ensin valmentajien tai joukkueenjohtajan kanssa

●      ilmoittaa valmentajille viipymättä, mikäli lapsi haluaa lopettaa joukkueessa

Voimistelija

●       Noudattaa joukkueen yhteisesti sovittuja pelisääntöjä

●       Tulee ajoissa harjoituksiin ja ilmoittaa myöhästymisistä/poissaoloista joukkueen yhteisten käytäntöjen mukaisesti

●       On poissa harjoituksista vain sairaana tai muun välttämättömän esteen takia

●       Huolehtii, että harjoituksissa/kilpailuissa on mukana kaikki tarvittavat varusteet

●       Saapuu harjoituksiin sovituissa harjoitusvaatteissa ja hiukset tiukasti kiinni

●       Käy vessassa ennen harjoituksia

●       Kuuntelee valmentajien ohjeita ja antaa kaikille harjoittelurauhan

●       Käyttäytyy harjoituksissa hyvin ja käyttää asiallista kieltä

●       Yrittää parhaansa ja harjoittelee aina täysillä

●       Kertoo valmentajille loukkaantumisista ja osallistuu kaikkeen mihin pystyy

●       Kannustaa joukkuekavereita eikä arvostele toisen suoritusta

●       On osana luomassa hyvää joukkuehenkeä ja on kaikkien kaveri

●       Tekee joukkueen yhdessä sovitut kotiharjoitteet

●       Pitää huolta harjoittelutiloista ja liikuntavälineistä niitä käyttäessään ●       Elää voimistelullista elämäntapaa, jossa riittävä lepo, oikeanlainen ravitsemus ja päihteettömyys ovat osana voimistelijan arkea

●       Tervehtii kohteliaasti muita seuran voimistelijoita ja valmentajia

●       Käyttää sosiaalista mediaa asiallisesti, eikä esimerkiksi julkaise luvatta toisten kuvia

●       Kannustaa kilpailuissa muita kilpailijoita, eikä arvostele ketään

●       Pukeutuu kilpailuissa Turun Jyryn edustusasuun ja joukkueen yhteiseen harjoitusasuun valmentajan ohjeiden mukaisesti