Yli 16v

Cowahit junior kilpa yli 18 v
Kilpa Team Relevee yli 18 v kilpasarja
Point harraste yli 16 v
Cowahit yli 25 v